Pracownicy z Ukrainy

W latach 2014-2015 liczba wydanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obywateli Ukrainy wzrosła dwukrotnie. Zarejestrowanych zostało ponad 700 tysięcy zgłoszeń. Dzieje się tak ze względu na ich pracowitość, wysoką kulturę pracy oraz stosunkowo niskie koszty zatrudnienia. Jest to bardzo podobna sytuacja jak w przypadku Polaków w Wielkiej Brytanii.

Obywatele Ukrainy stanowią zdecydowaną większość wśród cudzoziemców chcących pracować na polskim rynku pracy. Są to zarówno pracownicy fizyczni , jak i wyspecjalizowani w konkretnych branżach. Ustalenie liczby , która na ta chwilę pracuje w Naszym kraju jest niemożliwa ponieważ nikt takich statystyk nie prowadzi. Szacuje się jednak , że to może być to nawet 6 milionów pracowników, mimo iż zarejestrowana liczba wydanych wiz pracowniczych nie przekracza 1 miliona.