Nabór pracowników


Pozyskanie pracownika przez nasza firmę, odbywa się w pełni legalnie , mając na uwadze zarówno polskie jak i europejskie prawo. Zajmujemy się rejestracją oświadczeń informujących o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy na okres 180 dni, a także pomagamy takim osobom uzyskać wizę w odpowiednim urzędzie.

Obywatele Ukrainy szukają zatrudnienia najczęściej jako pracownicy fizyczni, pracownicy branży gastronomicznej i motoryzacyjnej. Jako firma wyszukujemy także pracowników wyższego szczebla, dysponującymi konkretnymi umiejętnościami, doświadczeniem czy kwalifikacjami zawodowymi.

Gdy jest taka potrzeba pomagamy przyszłym pracownikom dojechać do przyszłego miejsca pracy , zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki zakwaterowania w pobliżu miejsca pracy.

Zanim tego jednak dokonany przeprowadzamy selekcje , wybierając te osoby , które w największym stopniu odpowiadają Państwa wymaganiom.

Zapewniamy pomoc osoby posługującej się zarówno językiem polskim jak i ukraińskim , tak by kontakt między stronami przebiegam jak najsprawniej.

W razie zgłoszenia chęci zatrzymania zatrudnionych już obywateli Ukrainy po okresie 6 miesięcy , pomagamy przy przedłużaniu wiz pozwoleń na pracę.